0709524375

abskissa arkitekter

a

Välkommen till

Abskissa

Motto: ”Människor skall trivas i sin miljö.”

Vi gillar utmaningar!

Arkitekt SAR/MSA sedan 1978
Hur passar byggnaden i landskapsbilden? Hur blir miljön trivsam?
Vilka material är vackra, tåliga och prisvärda? Vilken konstruktion blir bäst?
Vi kan föreslå alternativa lösningar och belysa för- och nackdelar med dessa.

Vi har erfarenhet av både kulturhus och lagerlokaler, av villor och kontor, av inredning och utemiljö, såväl nybyggnader som ombyggnader. Modern teknik och arkitekturhistoria är oss inte främmande.

Målet är bästa möjliga resultat i förhållande till förutsättningarna.
Kontorets ambition är att ta ansvar. Vi är erfarna och kostnadsmedvetna, kreativa och flexibla.
Vi vill inte vara störst men effektivast!

Motto: ”Människor skall trivas i sin miljö.”

Här finns vi – KARTA

Cirkle K Flädie

Kontrollansvar

Abskissa arkitekter jobbar i olika uppdrag som certifierad Kontrollansvarig enligt PBL (Plan och Bygglagen).

Vi kan utföra uppdrag i hela Sverige och har behörighetsnivå K, som omfattar komplicerad art.

 

Detta betyder att vi har kompetens till uppdrag som omfattar en- och flerbostadshus,  butiker, fabrikslokaler m.fl.

Tidigare projekt